Uw huis laten taxeren

Wanneer is een taxatierapport nodig?

Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. De geldverstrekker (bank) wil daarmee zekerheid hebben over de waarde van het onderpand (de woning) voor de hypothecaire lening. Andere redenen zijn een aan- of verkoopbeslissing, WOZ contra taxatie, boedelscheiding, en aanslag successierechten.

Taxatie

Een taxatie is een schatting van de verkoopwaarde van een woning door een deskundige. Er wordt daarbij onder andere rekening gehouden met het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging.

Taxatierapport

De taxateur maakt een zogenaamd taxatierapport op. Het taxatierapport kan u helpen bij de onderhandelingen over de prijs.

Hypotheek

De taxatiewaarde van een bestaande woning is nodig voor het verkrijgen van een hypotheek. De taxatie moet worden gedaan door een onafhankelijke taxateur die zelf niet betrokken is bij de koop of verkoop van de woning. De kosten van de taxatie zijn voor rekening van de koper en zijn fiscaal aftrekbaar. Koopt u een nieuwbouwwoning, dan is een taxatierapport meestal niet verplicht om een hypotheek te krijgen. Zeker niet bij woningen in grote nieuwbouwprojecten.

Taxatiekosten

De kosten van een taxatierapport staan niet vast. De meeste taxateurs hanteren een concurrend tarief afhankelijk van de grootte van de woning. Banken stellen sinds de kredietcrisis steeds hogere eisen aan het taxatierapport èn aan de taxateur die het taxatierapport opstelt. Het gebeurt dan ook steeds vaker dat een taxatierapport door banken wordt geweigerd, met alle kosten van dien. Wij kunnen u helpen een objectieve en onafhankelijke taxatie te verkrijgen.

Taxaties zijn er in veel verschillende vormen. Voor ieder soort taxatie gelden verschillende regels en rapportage methoden. Ieder doel heeft zijn eigen taxatierapport. Naast de verschillende soorten taxaties zijn voor sommige vormen gespecialiseerde taxateurs nodig. Soms zelfs meerdere. Een taxatie is iets anders dan een vrijblijvende waardebepaling.

Gecertificeerde taxateur

Basisregel is dat de taxatie uitgevoerd moet worden door een beëdigde of gecertificeerde taxateur. Een gecertificeerde taxateur mag rapporten maken die door de verschillende instanties zoals belastingdienst, banken, verzekeraars enz. worden geaccepteerd als geldig waardedocument. Voor geldverstrekkers geldt in toenemende mate dat de taxateur ook moet zijn ingeschreven bij het NWWI wanneer het een taxatie voor financiering van woonruimte betreft. Wij kunnen u in contact brengen met zo’n gecertificeerde Register Makelaar Taxateur, ingeschreven in het NRVT-register en tevens geregisteerd bij het NWWI. Registratie in het NRVT-register waarborgt dat de taxateur voldoet aan hoge eisen van vakbekwaamheid met de verplichting deze vakbekwaamheid ook actueel te houden. Een praktisch gevolg is dat taxaties van NRVT- geregistreerde taxateurs worden geaccepteerd door alle financiële instellingen.

  • Financiering woonruimte
  • NWWI taxatie
  • Taxatie voor aangifte successie
  • Minnelijke waardering
  • Taxatie t.b.v. scheiding

Financiering woonruimte

De bekendste taxatie is waarschijnlijk de taxatie voor “financiering van woonruimte”. Dit is het rapport dat benodigd is voor de aankoop van een woning of appartement waarbij u een hypotheek wilt gebruiken om de aankoop en eventuele verbouwing te financieren. Dit type rapport moet zijn uitgevoerd volgens een standaard uitwerkingsmethode die tussen banken, verzekeraars en de verschillende makelaars- organisaties is overeengekomen. Door een standaard manier van rapporteren zijn de rapporten snel en overzichtelijk door te nemen door de acceptanten / beoordelaars van geldverstrekkers. De standaard zorgt er ook voor dat niets dat van belang is kan worden vergeten door de individuele taxateur. In het rapport vindt u een vrije verkoopwaarde. Deze waarde kan ook direct gegeven worden voor de waarde na verbouwing.

NWWI Taxatie

De NWWI taxatie is een steeds vaker vereiste taxatie bij aankoop van een woning of appartement en is inmiddels verplicht voor de aanvraag van nationale Hypotheekgarantie (NHG). De NWWI taxatie bestaat uit een normaal rapport financiering woonruimte aangevuld met een minimum aantal bijlagen zoals 6 foto`s van het getaxeerde object, kopieën van gemeentelijke informatie, eigendomsbewijs evenals minimaal 6 referentieobjecten in de omgeving van de te taxeren woning of appartement. Een NWWI taxatie voor nhg mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde taxateur die staat ingeschreven bij het NWWI. Het NWWI controleert of de taxateur beschikt over voldoende plaatselijke kennis en niet te ver van zijn standplaats taxeert. De grenzen hiervoor liggen afhankelijk van het taxatiedoel op 10 en 20 km.

Taxatie t.b.v. aangifte successie

De taxatie ten behoeve van een aangifte successie dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerde taxateur maar heeft geen vaste of verplichte uitwerkingsvorm. Met andere woorden iedere taxateur mag het op zijn eigen manier opschrijven zolang de basisgegevens zoals het adres van het object, kadastrale gegevens, omschrijving en waarde maar vermeld worden. De waarde wordt in dit rapport omschreven als de waarde in het economisch verkeer. Dit is immers de waarde waarover de wetgever de eventuele successierechten heft. De waarde in het economisch verkeer komt redelijk goed overeen met de vrije verkoopwaarde. Het rapport moet uiteindelijk worden overlegd aan de notaris die het rapport gebruikt voor de aangifte successie. Indien het te taxeren onroerend goed een woning betreft dient de WOZ waarde te worden aangegeven. Niet-woningen (winkels, garageboxen ed.) dienen getaxeerd te worden.

Minnelijke waardering woning

Een minnelijke waardering wordt uitgevoerd wanneer meerdere taxateurs tegelijk een object taxeren en gezamenlijk de waarde bepalen. Vaak krijgen de taxateurs verschillende opdrachtgevers waarbij de ene opdrachtgever belang heeft bij een hoge waarde en de andere bij een lage waarde. De taxateurs bepalen onafhankelijk de waarde in opdracht van hun opdrachtgevers om vervolgens overleg te voeren over de uiteindelijk gezamenlijk te bepalen en te rapporteren waarde. Dit soort taxaties wordt gebruikt bij onder andere, schenkingsrecht, successie en bedrijfsbeëindiging waarbij de tegenpartij de belastingdienst is maar wordt ook vaak toegepast bij scheiding, bedrijfsopvolging of transacties onder vrienden en bekenden waarbij iedere belanghebbende een eigen taxateur aanwijst om zo tot een voor ieder aanvaardbaar bedrag te komen. Het te taxeren bedrag is bij deze taxatie de waarde in het economisch verkeer.

Taxatie woning ten behoeve van een scheiding

Bij een scheiding, ook wel wegens voorgenomen wijziging in de eigendomsverhoudingen genoemd, wordt vaak gebruik gemaakt van één gezamenlijk aan te wijzen taxateur wanneer de verhoudingen redelijk zijn of een zogenaamde minnelijke waardering in het geval de verhoudingen slecht zijn. Opdracht is in dit geval taxatie van de vrije verkoopwaarde om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbaar bedrag van uitkoop of inkoop. Bij deze taxatie wordt geprobeerd zo min mogelijk rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de opdrachtgevers om zo te komen tot een zo objectief mogelijke waardebepaling.

Wij kunnen u meer informatie verstrekken over diverse taxaties via ons kantoor op telefoonnummer 020-428 0721 of via e-mailinfo@27huis.nl

Bron ten delen uit http://www.de-makelaar-vertelt.nl/taxatie-woning/index.php