Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam Photo - Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam
31 photos available

Sold: Waterlooplein 343C, 1011 PG Amsterdam

Type of residence Apartment, ground floor apartment, apartment
Plot size 90.6 m²
Liveable area 70.5 m²
Acceptance By consultation
Status Sold
€525,000
Sold

General

Wonen midden in het centrum van Amsterdam, met de rust van een binnentuin!

- English text below –

Dit speels ingedeelde en goed onderhouden 3-kamer appartement heeft een totale woonoppervlakte van ca. 71m2 en ook nog eens 2 patio’s! Het appartement bevindt zich op een unieke plek in Amsterdam, om de hoek van de Nieuwe Amstelstraat, en is gelegen op eigen grond.
In 2011/2012 is een gedee... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, ground floor apartment, apartment
Status Sold
Offered since 04 March 2021
Offered since 04 March 2021

Features

Offer
Reference number 05813
Asking price €525,000
Service costs €118.47
Upholstered Not furnished
Furnishing Unfurnished
Status Sold
Acceptance By consultation
Offered since 04 March 2021
Last updated 19 May 2021
Construction
Type of residence Apartment, ground floor apartment, apartment
Type of construction Existing estate
Roof materials Bitumen
Rooftype Flat
Certifications Energy performance advice
Isolations Insulated glazing
Surfaces and content
Plot size 90.6 m²
Effective area 70.5 m²
Living area 31.27 m²
Content 294 m³
Surface area other inner rooms 8.9 m²
Surface area external, linked storage rooms 9 m²
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 3 of which (2 bedrooms)
Number of bathrooms 1
Outdoors
Location City centre
Sheltered location
Garden
Type Patio
Condition Well maintained
Garden 2 - Type Patio
Garden 2 - Condition Well maintained
Energy consumption
Energy certificate A
Boiler
Type of boiler Intergas, Kombi Kompakt HRE 24/18
Heating source Gas
Year of manufacture 2013
Combiboiler Yes
Boiler ownership Owned
Features
Water heating Central heating system
Heating Central heating
Bathroom facilities Double sink
Toilet
Walkin shower
Has CCTV Yes
Garden available Yes
Has sliding doors Yes
Has ventilation Yes
Association of owners
Registered at Chamber of Commerce Yes
Annual meeting Yes
Periodic contribution Yes
Reserve fund Yes
Home insurance Yes
Cadastral informations
Amsterdam P 3229 Amsterdam P 3229
Range Condominium
Ownership Full ownership

Description

Wonen midden in het centrum van Amsterdam, met de rust van een binnentuin!

- English text below –

Dit speels ingedeelde en goed onderhouden 3-kamer appartement heeft een totale woonoppervlakte van ca. 71m2 en ook nog eens 2 patio’s! Het appartement bevindt zich op een unieke plek in Amsterdam, om de hoek van de Nieuwe Amstelstraat, en is gelegen op eigen grond.
In 2011/2012 is een gedeelte van het complex geheel nieuw opgetrokken, waarbij o.a. de oude voorgevel in stand is gehouden, er 6 nieuwe appartementen zijn vervaardigd en het gehele complex is voorzien van een nieuwe fundering en kelderbak.
Dit appartement is hier onderdeel van, is gelegen in de binnentuin, en heeft de beschikking over een woonkamer, moderne keuken, twee slaapkamers, een badkamer, een inpandige berging en twee patio’s.

Het complex is gelegen tegenover de Stopera, het stadhuis en het Muziektheater. Alsmede het Waterlooplein met zijn bekende markt, die van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur wordt gehouden. Het Rembrandtplein, het Muntplein en de Kalverstraat bevinden zich op loopafstand.

Het Wertheimpark is op fietsafstand bereikbaar en er is een klein park gelegen aan de Amsterdamse Plantage Middenlaan, hoek Plantage Parklaan tegenover de Hortus Botanicus Amsterdam, in de Plantagebuurt.
Het metrostation “Waterlooplein” geeft toegang tot de metrolijnen 51 – 53 – 54. De halte van tramlijn 14, alsmede diverse buslijnen, zijn om de hoek.
Ben je op zoek naar een goed onderhouden appartement met 2 slaapkamers en 2 patio’s, midden in het centrum van Amsterdam, waar alles binnen handbereik is en je thuiskomt met de rust van een binnentuin. Dan is dit je kans!

Bijzonderheden:
- Speels ingedeeld appartement gelegen aan de binnentuin / achterzijde van het complex;
- Het appartement is gelegen op eigen grond, dus GEEN erfpacht;
- Woonoppervlakte ca. 70,5m2 (NEN-2580 rapport aanwezig);
- Twee patio’s, oppervlakte ca. 9m2 en ca. 12,5m2;
- Inpandige berging van ca. 8,9m2 (sta-hoogte ca. 1.60m);
- Bouwjaar ca. 1906 / vernieuwbouwd 2011-2012;
- Volledig geïsoleerd;
- Videofoon;
- Gehele woning is voorzien van een eikenhouten lamelparket vloer;
- Verwarming en warmwatervoorziening d.m.v. C.V.-ketel (Intergas, 2013);
- Gehele complex is voorzien van een nieuwe fundering en kelderbak;
- De actieve VvE, bestaande uit 7 appartementsrechten, wordt professioneel beheerd door VastgoedAdvies Van Luijk. De maandelijkse servicekosten bedragen € 118,47;
- Parkeren op de openbaar weg, waarbij een aanvraag voor een parkeervergunning (vergunningsgebied Centrum 1) mogelijk is. Als vergunninghouder kan men ook parkeren in de nabij gelegen Parking Centrum Oosterdok, (Oosterdoksstraat 150). Meer informatie hierover vind je op de website van de Gemeente Amsterdam.

Aanvaarding in overleg.

Nieuwsgierig geworden? Wij maken graag een afspraak met je!

De gegevens en maatvoeringen op de plattegronden en in de brochure zijn indicatief. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld is het toch niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op de plattegronden en in de brochure vermelde informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. 27 Huis Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan onze website of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit de website van 27 Huis Makelaars. Tevens sluit 27 Huis Makelaars aansprakelijkheid uit voor externe partijen.
Het woonoppervlak is opgemeten conform meetinstructies gebruikmakende van de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten en oppervlaktes zijn derhalve indicatief.
Aspirant-kopers worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd om; het oppervlak na te meten en/of zelf te kijken/onderzoeken naar de mogelijkheden om eigen gewenste invulling te geven aan het verkochte. Verkopende partij geeft hierover geen garanties.
---------------------------
Live in the centre of Amsterdam with the tranquility of an inner garden!
This well-maintained 2-bedroom apartment has a unique and playful layout with a total living area of about 71m2 plus 2 patios! The apartment is wonderfully located in the heart of Amsterdam, around the corner from the Nieuwe Amstelstraat, and is situated on private land so no land lease!
In 2011-2012, most of the complex was completely rebuilt, maintaining the old façade while creating 6 new apartments and the entire complex is equipped with a new foundation and cellar box.
This apartment is part of this complex and is located on the serene courtyard garden and has a living room, modern kitchen, two bedrooms, a bathroom, an indoor storage room and two patios.

The complex is located opposite the Stopera, the Town Hall, the Music Theatre, as well as
Waterloo Square with its well-known outdoor market, which is held from Monday to Saturday from 9am to 5pm. Rembrandtplein, Muntplein and Kalverstraat are also within walking distance, offering numerous options for shopping, dining, entertainment and more!

The Wertheimpark is accessible within cycling distance. This hidden gem is a small park located on the Amsterdam Plantage Middenlaan, corner of plantage Parklaan opposite the Hortus Botanicus Amsterdam, in the Plantagebuurt. The "Waterlooplein" Metro Station gives access to Metro lines 51 – 53 – 54. The stop of tram line 14, as well as several bus lines, is located around the corner.
If you are looking for a well-maintained apartment with 2 bedrooms and 2 patios, in the middle of the centre of Amsterdam, where everything is within reach and you come home with the peace of an indoor garden/courtyard, then this is your chance!

Details:
- Playfully arranged apartment located on the quiet courtyard / back of the complex;
- The apartment is located on private land/eigen grond, so NO leasehold;
- Residential area approximately 70,5m2 (NEN-2580 report present);
- Two patios, approx. 9m2 and approx. 12,5m2,
- Indoor storage of approximately 8,9m2 (standing height approx. 1.70m),
- Year of construction approximately 1906 / NEW BUILD 2011-2012,
- Fully insulated,
- Video phone,
- Entire house is equipped with oak floors;
- Heating and hot water supply with C.V. boiler (Intergas, 2013);
- The entire complex is equipped with a new foundation and cellar box;
- The active owner’s association, consisting of 7 apartment rights, is professionally managed by VastgoedAdvies Van Luijk. The monthly service charge is € 118.47;
- Parking on the public road, where an application for a parking permit (centre 1 permit area) is possible. If you prefer not to park on the street you have access to park in Parking Centrum Oosterdok, (Oosterdoksstraat 150) for free as part of your permit.
More information about this can be found on the website of the Municipality of Amsterdam.

Acceptance in consultation.

Curious? We are happy to make an appointment with you!

The data and dimensions on the maps and in the brochure are indicative. Although the information has been carefully composed it is not excluded that some information about time is outdated or no longer correct. The information listed on the maps and in the brochure can therefore in no way be legally binding. 27 House Real Estate accepts no liability for incorrect or incomplete real estate information or for any damages as a result of your visit to our website or other websites that are accessible through links from the website of 27 House Real Estate. 27 House Real Estate accepts no liability for any external parties.
The living surface is measured in accordance with the NEN2580 measurement instructions. The NEN2580 measurement instructions are intended to apply a more consistent and unambiguous way of measuring for giving an indication of the surface of use but does not completely exclude differences in measurement outcomes, for example due to differences in interpretation, rounding or limitations when measuring. All specified sizes and surfaces are therefore indicative.
Prospective buyers are expressly invited to do the following: to measure the surface and/or to look at the possibilities of giving your own desired interpretation to the property dimensions and/or hire your own professional company to take measurements. The selling party can give no guarantees on the measurement report.

Ground floor

Indeling:
De algemene voordeur geeft je toegang tot de moderne en ruime hal, waarbij je via de trap naar het souterrain, de toegangsdeur van het appartement treft.
Bij binnenkomst kom je direct in de woonkamer. In de woonkamer bevindt zich ook de keuken die is voorzien van diverse inbouwapparatuur en een natuurstenen aanrechtblad. Tevens tref je hier een kast met de C.V.-installatie en de aansluiting voor de wasmachine en de droger. Voordat je naar de overloop gaat, die je leidt naar alle andere vertrekken, tref je de inpandige berging met een sta-hoogte van ca. 1.60m hoogte. Beide slaapkamers hebben toegang, middels een schuifpui, tot een patio.
De badkamer beschikt over een duo inloop-stortdouche, dubbele wastafel en een toilet.
--------------------------
Layout:
The communal front door provides access to a modern and spacious foyer, where you will find the entrance door to the apartment via the stairs to the souterrain. Upon entering you arrive directly into the living room. From the living room you reach the kitchen which is equipped with several built-in appliances and a lovely natural stone countertop. You will also find a cabinet with the C.V. installation and the connection for the washer and dryer. Before you go to the landing, which leads you to all other rooms, you will find the indoor storage room. Next you will find the 2 bedrooms, each with access to a patio. The bathroom features a duo walk-in shower, double sink and a toilet.
Close

Recently viewed