Definition

OPEN HUIS ZATERDAG 30 NOVEMBER TUSSEN 14.00 - 15.30 UUR - OPEN HOUSE SATURDAY NOVEMBER 30th BETWEEN 14.00 - 15.30PM

- English text below - 

Een heerlijk ruim en licht, 4-kamer appartement, die een totale woonoppervlakte heeft van ca. 135m2 met ook nog een ruim balkon op het Zuiden, gelegen op de 6e verdieping, tref je in dit goed onderhouden complex in Buitenveldert. Het appartement bevindt zich in een rustige en groene omgeving, maar binnen enkele minuten kun je de drukte opzoeken van de grote stad!

Het appartement is goed ingedeeld en heeft de beschikking over een woonkamer, keuken, drie slaapkamers, een badkamer en een ruime berging in de onderbouw. Verder beschikt het appartement over een zonnig balkon op het zuiden, met o.a. uitzicht over het Amstelpark en waarbij de kerktoren van Ouderkerk aan de Amstel zichtbaar is.

In de nabijheid tref je de Zuidas, winkelcentrum Gelderlandplein, de Vrije Universiteit, diverse sportgelegenheden en station RAI. Naast het complex tref je de entree van het Amstelpark en in aansluiting met Amstelveen tref je het Amsterdamse Bos.
Er is een goede ontsluiting t.o.v. diverse uitvalswegen, snelweg A-4 en ring A-10. Het openbaar vervoer is in de nabijheid van het complex gelegen met tram 4, metrolijn 50, 51 en Noord-Zuidlijn, diverse bus- en treinverbindingen.

Ben je op zoek naar een ruim en licht appartement met een zonnig balkon, op een rustige locatie, maar waarbij je binnen 15 minuten in het gezellige en drukke centrum van Amsterdam bent, dan is dit je kans!

Indeling:
Met de lift kom je aan op de algemene overloop van de 6e verdieping, die je deelt met maar één ander appartement.  
Bij binnenkomst kom je in de ruime hal met garderobe en toegang tot het separaat toilet. Aan de straatzijde tref je de dichte keuken die in 2019 is gerenoveerd en voorzien is van een 5-pits gasfornuis incl. oven, vrijstaande koelkast en een aansluiting van de wasmachine en vaatwasser. Ook tref je aan deze zijde één van de drie slaapkamers. Aan de balkonzijde bevinden zich de twee andere slaapkamers die beide toegang hebben tot het balkon. Alle slaapkamers hebben de beschikking over vaste kasten.
Vanuit de hal heb je toegang tot de badkamer die voorzien is van een ligbad, douche, toilet en dubbele wastafel. De doorzon woonkamer met toegang tot het balkon, heeft een vloeroppervlakte van ca. 50m2.
In de onderbouw bevindt zich een ruime berging.

Bijzonderheden:

- Ruim en licht appartement gelegen op de 6e verdieping;
- Het appartement is gelegen op erfpacht, die is afgekocht tot 15-09-2091; 
- Woonoppervlakte ca. 134,7m2 (NEN-2580 rapport aanwezig);
- Balkon gelegen op het Zuiden, oppervlakte ca. 22,7m2;
- Berging in de onderbouw, oppervlakte ca. 10,5m2;
- Bouwjaar ca. 1968;
- Lift aanwezig, welke in februari 2020 geheel zal worden gerenoveerd en 2x keer zo snel zal zijn;
- Dubbele beglazing;
- Videofoon;
- Gehele woning is voorzien van een Bamboe houtenvloer;
- Verwarming d.m.v. blokverwarming; 
- De VvE wordt professioneel beheer door VvE Beheer Starrip. De maandelijkse servicekosten bedragen € 388,43 incl. € 136,-- voorschot stookkosten;
- Dagelijks een huismeester aanwezig;
- Parkeren op openbaar weg, waarbij aanvraag parkeervergunning (voor 2 auto’s) per direct mogelijk is.

Nieuwsgierig geworden? Wij maken graag een afspraak met je!

Aanvaarding in overleg, doch kan spoedig.

De gegevens en maatvoeringen op de plattegronden en in de brochure zijn indicatief. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld is het toch niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op de plattegronden en in de brochure vermelde informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. 27 Huis Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan onze website of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit de website van 27 Huis Makelaars. Tevens sluit 27 Huis Makelaars aansprakelijkheid uit voor externe partijen.
Het woonoppervlak is opgemeten conform meetinstructies gebruikmakende van de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten en oppervlaktes zijn derhalve indicatief. 
Aspirant-kopers worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd om; het oppervlak na te meten en/of zelf te kijken/onderzoeken naar de mogelijkheden om eigen gewenste invulling te geven aan het verkochte. Verkopende partij geeft hierover geen garanties. 

 ---------------------------- 
 
Lovely, spacious, bright and luminous, 4-room apartment with a total living space of approx. 135m2 with a spacious South-facing balcony, located on the 6th floor in a well-maintained complex in Buitenveldert. The apartment is located in a quiet and green area, but within minutes of the hustle and bustle of the big city!
 
The apartment offers a nice layout and features a beautiful living room, kitchen, three bedrooms, a bathroom and a spacious storeroom in the basement. Furthermore, the apartment has a sunny south-facing balcony with views over Amstel Park and the church tower of the Oude Kerk on the Amstel.
 
In the vicinity you will find the Zuidas, shopping centre Gelderlandplein, the Free University, various sports venues and the RAI Station. Next to the complex you'll find the entrance of the Amstel Park and in connection with Amstelveen you'll find the Amsterdamse Bos.
There is good access to various roads, motorway A-4 and ring A-10. Public transport is located in the vicinity of the complex with tram 4, metro line 50, 51 and north-south line, several bus and train connections.
 
Are you looking for a spacious and bright apartment with a sunny balcony, in a quiet location, but within 15 minutes you are in the lively and busy centre of Amsterdam, this is your chance!
 
Layout:
By lift you arrive at the general landing of the 6th floor, which you share with only one other apartment. 
Upon entry you come into the spacious foyer with wardrobe and access to the separate toilet. On the street side you will find the separate kitchen which was renovated in 2019 and equipped with a 5-burner gas stove, oven, freestanding refrigerator and a connection for the washing machine and dishwasher. You can also find one of the three bedrooms on this side. On the balcony side are the two other bedrooms, both of which have access to the balcony. All bedrooms are equipped with fixed wardrobes.
From the hall you have access to the bathroom with a bath, shower, toilet and double washbasin. The sunny living room with windows on several sides has a huge floor space of about 50m2 as well as access to the balcony.
In the basement you will find a handy, large and private storage room.
 
Details:
 
-Spacious and bright apartment located on the 6th floor;
-The apartment is located on leasehold, which is PAID OFF until 15-09-2091; 
-Living space approx. 134,7m2 (NEN-2580 report present);
-Balcony facing south, area approx. 22,7m2;
-Storage in the substructure, surface area approx. 10,5m2;
-Year of construction ca. 1968;
-Elevator available, which will be completely renovated in February 2020 and will be twice as fast;
-Double glazing;
-Videophone
-Entire house is fitted with a nice bamboo wooden floor;
-Heating by means of block heating; 
-The VvE is professionally managed by VvE Management Starrip. The monthly service charge amounts € 388,43, incl. € 136,-- advance heating costs;
-A caretaker is present every day;
-Parking on public road, where request for a parking permit (for 2 cars) is immediately possible.
 
Become curious? We would like to make an appointment with you!
 
Acceptance in consultation, but can be soon.

The data and dimensions on the maps and in the brochure are indicative. Although the information has been carefully composed it is not excluded that some information about time is outdated or no longer correct. The information listed on the maps and in the brochure can therefore in no way be legally binding. 27 House Real Estate accepts no liability for incorrect or incomplete real estate information or for any damages as a result of your visit to our website or other websites that are accessible through links from the website of 27 House Real Estate. 27 House Real Estate accepts no liability for any external parties.

Features