Helping you

Schuitengat 19

Schuitengat 19, Zandvoort foto-0 Schuitengat 19, Zandvoort foto-0
Schuitengat 19, Zandvoort foto-1 Schuitengat 19, Zandvoort foto-1
Schuitengat 19, Zandvoort foto-2 Schuitengat 19, Zandvoort foto-2
Schuitengat 19, Zandvoort foto-3 Schuitengat 19, Zandvoort foto-3
Schuitengat 19, Zandvoort foto-4 Schuitengat 19, Zandvoort foto-4
Schuitengat 19, Zandvoort foto-5 Schuitengat 19, Zandvoort foto-5
Schuitengat 19, Zandvoort foto-6 Schuitengat 19, Zandvoort foto-6
Schuitengat 19, Zandvoort foto-7 Schuitengat 19, Zandvoort foto-7
Schuitengat 19, Zandvoort foto-8 Schuitengat 19, Zandvoort foto-8
Schuitengat 19, Zandvoort foto-9 Schuitengat 19, Zandvoort foto-9
Schuitengat 19, Zandvoort foto-10 Schuitengat 19, Zandvoort foto-10
Schuitengat 19, Zandvoort foto-11 Schuitengat 19, Zandvoort foto-11
Schuitengat 19, Zandvoort foto-12 Schuitengat 19, Zandvoort foto-12
Schuitengat 19, Zandvoort foto-13 Schuitengat 19, Zandvoort foto-13
Schuitengat 19, Zandvoort foto-14 Schuitengat 19, Zandvoort foto-14
Schuitengat 19, Zandvoort foto-15 Schuitengat 19, Zandvoort foto-15
Schuitengat 19, Zandvoort foto-16 Schuitengat 19, Zandvoort foto-16
Schuitengat 19, Zandvoort foto-17 Schuitengat 19, Zandvoort foto-17
Schuitengat 19, Zandvoort foto-18 Schuitengat 19, Zandvoort foto-18
Schuitengat 19, Zandvoort foto-19 Schuitengat 19, Zandvoort foto-19
Schuitengat 19, Zandvoort foto-20 Schuitengat 19, Zandvoort foto-20
Schuitengat 19, Zandvoort foto-21 Schuitengat 19, Zandvoort foto-21
Schuitengat 19, Zandvoort foto-22 Schuitengat 19, Zandvoort foto-22
Schuitengat 19, Zandvoort foto-23 Schuitengat 19, Zandvoort foto-23
Schuitengat 19, Zandvoort foto-24 Schuitengat 19, Zandvoort foto-24
Schuitengat 19, Zandvoort foto-25 Schuitengat 19, Zandvoort foto-25
Schuitengat 19, Zandvoort foto-26 Schuitengat 19, Zandvoort foto-26
Schuitengat 19, Zandvoort foto-27 Schuitengat 19, Zandvoort foto-27
Schuitengat 19, Zandvoort foto-28 Schuitengat 19, Zandvoort foto-28
Schuitengat 19, Zandvoort foto-29 Schuitengat 19, Zandvoort foto-29
Schuitengat 19, Zandvoort foto-30 Schuitengat 19, Zandvoort foto-30
Schuitengat 19, Zandvoort foto-31 Schuitengat 19, Zandvoort foto-31
Schuitengat 19, Zandvoort foto-32 Schuitengat 19, Zandvoort foto-32
Schuitengat 19, Zandvoort foto-33 Schuitengat 19, Zandvoort foto-33
Schuitengat 19, Zandvoort foto-34 Schuitengat 19, Zandvoort foto-34
Schuitengat 19, Zandvoort foto-35 Schuitengat 19, Zandvoort foto-35
Schuitengat 19, Zandvoort foto-36 Schuitengat 19, Zandvoort foto-36
Schuitengat 19, Zandvoort foto-37 Schuitengat 19, Zandvoort foto-37
Schuitengat 19, Zandvoort foto-38 Schuitengat 19, Zandvoort foto-38
Schuitengat 19, Zandvoort foto-39 Schuitengat 19, Zandvoort foto-39
Schuitengat 19, Zandvoort foto-40 Schuitengat 19, Zandvoort foto-40
Schuitengat 19, Zandvoort foto-41 Schuitengat 19, Zandvoort foto-41
Schuitengat 19, Zandvoort foto-42 Schuitengat 19, Zandvoort foto-42
Schuitengat 19, Zandvoort foto-43 Schuitengat 19, Zandvoort foto-43
Schuitengat 19, Zandvoort foto-44 Schuitengat 19, Zandvoort foto-44
Te koop
Schuitengat 19, Zandvoort
Schuitengat 19, Zandvoort

Omschrijving

- English text below –

Stel je voor dat je elke dag kunt genieten van een comfortabel 2-kamer HOEKappartement van ongeveer 73m2, gelegen op de eerste verdieping en met een zonnig balkon op het Zuiden.

Dit appartement bevindt zich in het "Residence d'Orange" complex en biedt een ruime woonkamer, een slaapkamer, een dichte keuken, een badkamer, een balkon dat heerlijk in de zon ligt, extra opslagruimte in de onderbouw en zelfs een garagebox achter het complex.

En laten we de locatie niet vergeten! Met de Noordzee als je buren, kun je dagelijks genieten van het strand, watersporten, ontspannende wandelingen en fietstochten maken door de duinen. Op korte loopafstand vind je gezellige cafés, restaurants, boetiekjes en alle winkels die je nodig hebt voor je dagelijkse boodschappen.

Wat de bereikbaarheid betreft, zit je hier goed. Of je nu met de fiets, auto of het openbaar vervoer reist, alles is binnen handbereik. Station Zandvoort aan Zee biedt een directe verbinding naar Station Haarlem en Station Amsterdam Centraal, en de buslijnen 80 en 81 brengen je eenvoudig naar de nabijgelegen grote steden. Dit is een kans die je niet wilt laten schieten!

Bijzonderheden:
• Ruim en licht appartement met een prachtig uitzicht op de zee!
• Het woonoppervlak van het appartement bedraagt ongeveer 72,9m2.
• Geniet van een zonnig balkon op het Zuiden met een oppervlakte van ongeveer 16,5m2.
• Handige berging met een oppervlakte van ongeveer 3,8m2.
• Je beschikt over een eigen garagebox met een oppervlakte van ongeveer 17,5m2.
• Het appartementencomplex dateert uit circa 1974.
• De hele woning is voorzien van een plavuizenvloer.
• Er is een videofooninstallatie aanwezig.
• Gemakkelijke toegang met een lift.
• Verwarming wordt verzorgd via blokverwarming, waarbij de maandelijkse voorschot stookkosten € 88,91 bedraagt.
• Warmwatervoorziening is geregeld met een elektrische boiler van 80 liter (Itho Daalderop, bouwjaar 2010).
• De actieve Vereniging van Eigenaren (VvE) Schuitengat 1 - 109 wordt professioneel beheerd door Kostverloren Vastgoed Beheer.
• Parkeermogelijkheden in de garagebox of op de openbare weg, met de mogelijkheid tot het aanvragen van een parkeervergunning (vergunningsgebied zone A) via de website van de Gemeente Zandvoort. Vraagprijs van de garagebox bedraagt € 60.000,-- k.k.
• Specifieke clausules van toepassing: niet-zelfbewoningsclausule, asbestclausule en ouderdomsclausule

Nieuwsgierig geworden? Wij maken graag een afspraak met je!

Vraagprijs appartement € 375.000,-- k.k. / Garagebox € 60.000,-- k.k.

Aanvaarding per direct.

De gegevens en maatvoeringen op de plattegronden en in de brochure zijn indicatief. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld is het toch niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op de plattegronden en in de brochure vermelde informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. 27 Huis Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan onze website of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit de website van 27 Huis Makelaars. Tevens sluit 27 Huis Makelaars aansprakelijkheid uit voor externe partijen.
Het woonoppervlak is opgemeten conform meetinstructies gebruikmakende van de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten en oppervlaktes zijn derhalve indicatief.
Aspirant-kopers worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd om; het oppervlak na te meten en/of zelf te kijken/onderzoeken naar de mogelijkheden om eigen gewenste invulling te geven aan het verkochte. Verkopende partij geeft hierover geen garanties.

-------------------------------------------------------------

Imagine being able to enjoy a comfortable 2-room CORNER apartment of approximately 73m2 with sea views and nicely situated on the first floor with a lift and sunny south-facing balcony – all in trendy Zandvoort!
This apartment is located in the "Residence d'Orange" complex and offers a spacious living room, a bedroom, a kitchen, a bathroom, a balcony that enjoys the sun, extra storage space in the basement and even a garage behind the complex.
And let's not forget the location! With the North Sea as your neighbor, you can enjoy the beach, water sports, relaxing walks and bike rides through the dunes every day. Within a short walking distance you will find cozy cafes, restaurants, boutiques and all the shops you need for your daily shopping.
In terms of accessibility, you're in the right place here. Whether you travel by bike, car or public transport, everything is within reach. Zandvoort aan Zee Station offers a direct connection to Haarlem Station and Amsterdam Central Station, and bus lines 80 and 81 easily take you to several nearby major cities. This is an opportunity you don't want to pass up!

Details:
• Spacious and bright apartment with beautiful views of the sea!
• The living area of the apartment is approximately 72.9m2.
• Enjoy a sunny south-facing balcony with an area of approximately 16.5 m2.
• Handy storage room with an area of approximately 3.8m2.
• You have your own garage box with an area of approximately 17.5 m2.
• The apartment complex dates from approximately 1974.
• The entire house has a tiled floor.
• There is a videophone system available.
• Easy access with a lift.
• Heating is provided via block heating, with the monthly advance heating costs being €88.91.
• Hot water supply is provided with an electric boiler of 80 liters (Itho Daalderop, built in 2010).
• The active Owners' Association (VvE) Schuitengat 1 - 109 is professionally managed by Kostverloren Vastgoed Beheer.
• Parking options in the garage or on the public road, with the option of applying for a parking permit (permit area zone A) via the website of the Municipality of Zandvoort. Askingprice of the garage is € 60,000 k.k.
• Specific clauses apply: non-self-occupancy clause, asbestos clause and old age clause

Are you curious? We would be happy to make an appointment with you!

Asking price apartment € 375,000 k.k. and garage € 60,000 k.k.

Acceptance immediately.

The data and dimensions on the maps and in the brochure are indicative. Although the information has been carefully composed it is not excluded that some information about time is outdated or no longer correct. The information listed on the maps and in the brochure can therefore in no way be legally binding. 27 House Real Estate accepts no liability for incorrect or incomplete real estate information or for any damages as a result of your visit to our website or other websites that are accessible through links from the website of 27 House Real Estate. 27 House Real Estate accepts no liability for any external parties.
The living surface is measured in accordance with the NEN2580 measurement instructions. The NEN2580 measurement instructions are intended to apply a more consistent and unambiguous way of measuring for giving an indication of the surface of use but does not completely exclude differences in measurement outcomes, for example due to differences in interpretation, rounding or limitations when measuring. All specified sizes and surfaces are therefore indicative.
Prospective buyers are expressly invited to do the following: to measure the surface and/or to look at the possibilities of giving your own desired interpretation to the property dimensions and/or hire your own professional company to take measurements. The selling party can give no guarantees on the measurement report.Begane grond:
Indeling:
Je betreedt het complex via toegangsdeuren aan beide zijden, waarna je in een ruime gemeenschappelijke entree arriveert. Hier kun je zowel gebruikmaken van de lift als de trap om naar de eerste verdieping te gaan, waarna je via de galerij de ingang van de woning bereikt.
Eenmaal binnen kom je in de hal, die toegang biedt tot alle kamers. De keuken is uitgerust met diverse inbouwapparatuur, waaronder een koelkast, een oven en een keramische kookplaat.
De badkamer is voorzien van een douchecabine en een wastafelmeubel, en herbergt tevens de kast met een 80-liter warmwaterboiler. Het aparte toilet met fontein bevindt zich naast deze ruimte.
De slaapkamer is gelegen aan de zijkant van de woning en wordt overgoten met licht dankzij het grote raam. Aangrenzend aan de slaapkamer vind je een handige inloopkast.
De zonnige woonkamer grenst aan het ruime balkon op het Zuiden, waardoor je optimaal van de zon kunt genieten.
In de onderbouw bevindt zich een berging met elektravoorzieningen, en de garagebox ligt aan de achterzijde van het complex. De vraagprijs is exclusief de garagebox.

---------------------------------------

Layout:
You enter the complex through entrance doors on both sides, after which you arrive in a spacious communal entrance. Here you can use the elevator or the stairs to go to the first floor, after which you reach the entrance of the house via the gallery.
Once inside you enter the hall, which provides access to all rooms. The kitchen is equipped with various built-in appliances, including a refrigerator, oven and ceramic hob.
The bathroom has a shower cabin and a washbasin, and also houses the cupboard with an 80-liter hot water boiler. The separate toilet with fountain is located next to this room.
The bedroom is located on the side of the house and is flooded with light thanks to the large window. Adjacent to the bedroom you will find a handy walk-in closet.
The sunny living room is adjacent to the spacious south-facing balcony, so you can optimally enjoy the sun.
There is a storage room with electrical facilities in the basement, and the garage box is located at the rear of the complex. The asking price is exclusive garage box.

Omschrijving

- English text below –

Stel je voor dat je elke dag kunt genieten van een comfortabel 2-kamer HOEKappartement van ongeveer 73m2, gelegen op de eerste verdieping en met een zonnig balkon op het Zuiden.

Dit appartement bevindt zich in het "Residence d'Orange" complex en biedt een ruime woonkamer, een slaapkamer, een dichte keuken, een badkamer, een balkon dat heerlijk in de zon ligt, extra opslagruimte in de onderbouw en zelfs een garagebox achter het complex.

En laten we de locatie niet vergeten! Met de Noordzee als je buren, kun je dagelijks genieten van het strand, watersporten, ontspannende wandelingen en fietstochten maken door de duinen. Op korte loopafstand vind je gezellige cafés, restaurants, boetiekjes en alle winkels die je nodig hebt voor je dagelijkse boodschappen.

Wat de bereikbaarheid betreft, zit je hier goed. Of je nu met de fiets, auto of het openbaar vervoer reist, alles is binnen handbereik. Station Zandvoort aan Zee biedt een directe verbinding naar Station Haarlem en Station Amsterdam Centraal, en de buslijnen 80 en 81 brengen je eenvoudig naar de nabijgelegen grote steden. Dit is een kans die je niet wilt laten schieten!

Bijzonderheden:
• Ruim en licht appartement met een prachtig uitzicht op de zee!
• Het woonoppervlak van het appartement bedraagt ongeveer 72,9m2.
• Geniet van een zonnig balkon op het Zuiden met een oppervlakte van ongeveer 16,5m2.
• Handige berging met een oppervlakte van ongeveer 3,8m2.
• Je beschikt over een eigen garagebox met een oppervlakte van ongeveer 17,5m2.
• Het appartementencomplex dateert uit circa 1974.
• De hele woning is voorzien van een plavuizenvloer.
• Er is een videofooninstallatie aanwezig.
• Gemakkelijke toegang met een lift.
• Verwarming wordt verzorgd via blokverwarming, waarbij de maandelijkse voorschot stookkosten € 88,91 bedraagt.
• Warmwatervoorziening is geregeld met een elektrische boiler van 80 liter (Itho Daalderop, bouwjaar 2010).
• De actieve Vereniging van Eigenaren (VvE) Schuitengat 1 - 109 wordt professioneel beheerd door Kostverloren Vastgoed Beheer.
• Parkeermogelijkheden in de garagebox of op de openbare weg, met de mogelijkheid tot het aanvragen van een parkeervergunning (vergunningsgebied zone A) via de website van de Gemeente Zandvoort. Vraagprijs van de garagebox bedraagt € 60.000,-- k.k.
• Specifieke clausules van toepassing: niet-zelfbewoningsclausule, asbestclausule en ouderdomsclausule

Nieuwsgierig geworden? Wij maken graag een afspraak met je!

Vraagprijs appartement € 375.000,-- k.k. / Garagebox € 60.000,-- k.k.

Aanvaarding per direct.

De gegevens en maatvoeringen op de plattegronden en in de brochure zijn indicatief. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld is het toch niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op de plattegronden en in de brochure vermelde informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. 27 Huis Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan onze website of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit de website van 27 Huis Makelaars. Tevens sluit 27 Huis Makelaars aansprakelijkheid uit voor externe partijen.
Het woonoppervlak is opgemeten conform meetinstructies gebruikmakende van de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten en oppervlaktes zijn derhalve indicatief.
Aspirant-kopers worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd om; het oppervlak na te meten en/of zelf te kijken/onderzoeken naar de mogelijkheden om eigen gewenste invulling te geven aan het verkochte. Verkopende partij geeft hierover geen garanties.

-------------------------------------------------------------

Imagine being able to enjoy a comfortable 2-room CORNER apartment of approximately 73m2 with sea views and nicely situated on the first floor with a lift and sunny south-facing balcony – all in trendy Zandvoort!
This apartment is located in the "Residence d'Orange" complex and offers a spacious living room, a bedroom, a kitchen, a bathroom, a balcony that enjoys the sun, extra storage space in the basement and even a garage behind the complex.
And let's not forget the location! With the North Sea as your neighbor, you can enjoy the beach, water sports, relaxing walks and bike rides through the dunes every day. Within a short walking distance you will find cozy cafes, restaurants, boutiques and all the shops you need for your daily shopping.
In terms of accessibility, you're in the right place here. Whether you travel by bike, car or public transport, everything is within reach. Zandvoort aan Zee Station offers a direct connection to Haarlem Station and Amsterdam Central Station, and bus lines 80 and 81 easily take you to several nearby major cities. This is an opportunity you don't want to pass up!

Details:
• Spacious and bright apartment with beautiful views of the sea!
• The living area of the apartment is approximately 72.9m2.
• Enjoy a sunny south-facing balcony with an area of approximately 16.5 m2.
• Handy storage room with an area of approximately 3.8m2.
• You have your own garage box with an area of approximately 17.5 m2.
• The apartment complex dates from approximately 1974.
• The entire house has a tiled floor.
• There is a videophone system available.
• Easy access with a lift.
• Heating is provided via block heating, with the monthly advance heating costs being €88.91.
• Hot water supply is provided with an electric boiler of 80 liters (Itho Daalderop, built in 2010).
• The active Owners' Association (VvE) Schuitengat 1 - 109 is professionally managed by Kostverloren Vastgoed Beheer.
• Parking options in the garage or on the public road, with the option of applying for a parking permit (permit area zone A) via the website of the Municipality of Zandvoort. Askingprice of the garage is € 60,000 k.k.
• Specific clauses apply: non-self-occupancy clause, asbestos clause and old age clause

Are you curious? We would be happy to make an appointment with you!

Asking price apartment € 375,000 k.k. and garage € 60,000 k.k.

Acceptance immediately.

The data and dimensions on the maps and in the brochure are indicative. Although the information has been carefully composed it is not excluded that some information about time is outdated or no longer correct. The information listed on the maps and in the brochure can therefore in no way be legally binding. 27 House Real Estate accepts no liability for incorrect or incomplete real estate information or for any damages as a result of your visit to our website or other websites that are accessible through links from the website of 27 House Real Estate. 27 House Real Estate accepts no liability for any external parties.
The living surface is measured in accordance with the NEN2580 measurement instructions. The NEN2580 measurement instructions are intended to apply a more consistent and unambiguous way of measuring for giving an indication of the surface of use but does not completely exclude differences in measurement outcomes, for example due to differences in interpretation, rounding or limitations when measuring. All specified sizes and surfaces are therefore indicative.
Prospective buyers are expressly invited to do the following: to measure the surface and/or to look at the possibilities of giving your own desired interpretation to the property dimensions and/or hire your own professional company to take measurements. The selling party can give no guarantees on the measurement report.Begane grond:
Indeling:
Je betreedt het complex via toegangsdeuren aan beide zijden, waarna je in een ruime gemeenschappelijke entree arriveert. Hier kun je zowel gebruikmaken van de lift als de trap om naar de eerste verdieping te gaan, waarna je via de galerij de ingang van de woning bereikt.
Eenmaal binnen kom je in de hal, die toegang biedt tot alle kamers. De keuken is uitgerust met diverse inbouwapparatuur, waaronder een koelkast, een oven en een keramische kookplaat.
De badkamer is voorzien van een douchecabine en een wastafelmeubel, en herbergt tevens de kast met een 80-liter warmwaterboiler. Het aparte toilet met fontein bevindt zich naast deze ruimte.
De slaapkamer is gelegen aan de zijkant van de woning en wordt overgoten met licht dankzij het grote raam. Aangrenzend aan de slaapkamer vind je een handige inloopkast.
De zonnige woonkamer grenst aan het ruime balkon op het Zuiden, waardoor je optimaal van de zon kunt genieten.
In de onderbouw bevindt zich een berging met elektravoorzieningen, en de garagebox ligt aan de achterzijde van het complex. De vraagprijs is exclusief de garagebox.

---------------------------------------

Layout:
You enter the complex through entrance doors on both sides, after which you arrive in a spacious communal entrance. Here you can use the elevator or the stairs to go to the first floor, after which you reach the entrance of the house via the gallery.
Once inside you enter the hall, which provides access to all rooms. The kitchen is equipped with various built-in appliances, including a refrigerator, oven and ceramic hob.
The bathroom has a shower cabin and a washbasin, and also houses the cupboard with an 80-liter hot water boiler. The separate toilet with fountain is located next to this room.
The bedroom is located on the side of the house and is flooded with light thanks to the large window. Adjacent to the bedroom you will find a handy walk-in closet.
The sunny living room is adjacent to the spacious south-facing balcony, so you can optimally enjoy the sun.
There is a storage room with electrical facilities in the basement, and the garage box is located at the rear of the complex. The asking price is exclusive garage box.

Kenmerken

Aanvaarding

Prijs
€ 375.000 k.k.
Status
Beschikbaar
Oplevering
Per direct
Adres
Schuitengat 19
Postcode
2042 TJ
Plaats
Zandvoort

Bouw

Soort appartement
Galerijflat, Appartement
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1974
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
ca. 73m²
Perceeloppervlakte
ca. 81m²
Inhoud
ca. 269m³

Indeling

Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Aantal verdiepingen
1

Energie

Energielabel
G

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, In centrum

Garage

Soort garage
Garagebox
Afmetingen
17.25m², 2.8×6.16

Locatie

[ { "address": "Schuitengat 19", "zipCode": "2042 TJ", "city": "Zandvoort" } ]

Neem contact op

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, of gewoon een vraag? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

jouw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of je alle velden (goed) hebt ingevoerd en probeer het nog een keer.

Contactgegevens

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms